Staň se podílníkem

04.05.2021

PRODEJ PODÍLOVÝCH LISTŮ spouštěn od 01.06.2021

Především chci poděkovat všem, kteří náš projekt a myšlenku POHLEDNICE pro AFRIKU finančně podporují, ať již nám darují jakoukoliv částku. Je krásné, když se najdou lidé, kteří nám pravidelně nebo příležitostně zašlou peníze, ze kterých můžeme nakupovat a financovat věci pro děti, o které se v projektu staráme. Co vše pro ně děláme, máte popsáno zde v tomto článku

Nicméně mým dlouhodobým záměrem není to, abych v Africe dětem neustále kupoval věci do školy, nebo oblečení a platil jim výlety a nakupoval jídlo. Mnohem důležitější než kupovat tyto věci znovu a znovu ...je vybudovat zde takové projekty, které budou soběstačné a pokud možno i výdělečné. Aby se všechny ty důležité i ty "nedůležité" věci, nakupovaly z vytvořeného pravidelného zisku.

Jelikož jsem v Africe osobně, a vidím každodenní život a co vše se zde odehrává a jak to zde funguje, byl jsem na základě těchto informací schopen vybrat několik velice zajímavých projektů, které máte popsány zde v tomto článku. A jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří získat potřebné finanční prostředky pro jejich financování, tak budeme schopni zde žít a fungovat již bez neustálých finančních darů.

Jelikož tedy potřebujeme vybrat poměrně velkou hotovost, rozhodl jsem se, že to pojmu jako investiční příležitost pro dané investory. Vím, že tyto projekty budou schopny skutečně živit všechny naše děti a zajistit jim vše, co budou potřebovat. Tudíž budou schopny i vydělávat peníze nejen pro všechny děti, ale také jsou schopny investorům poskytnout jako poděkování % výnos z jejich zisků.

Co získáte zakoupením Anonymního podílového listu:

Získáte 3% výnos z vytvořeného bankovního obratu z celého projektu POHLEDNICE pro AFRIKU, který se během kalendářního roku v mém projektu vytvoří... a to nejen z darů od jednotlivých investorů a dárců, ale také ze všech obchodních aktivit a projektů.

Tento Anonymní podílový list stojí pouze 5.000 Kč a můžete si jich nakoupit libovolné množství. Jednorázově či postupně. To je jen a pouze vaše volba.

Co získáte zakoupením Podílového listu na své jméno:

Získáte 10% výnos z vytvořeného bankovního obratu z celého projektu POHLEDNICE pro AFRIKU, který se během kalendářního roku v mém projektu vytvoří... a to nejen z darů od jednotlivých investorů a dárců, ale také ze všech obchodních aktivit a projektů.

Tento Podílový list stojí 25.000 Kč a jejich počet je limitován na celkových 50 ks s tím, každý investor může vlastnit pouze 1ks Podílového listu.

PODÍLOVÉ LISTY A JEJICH PRODEJ
Prodej Podílových listů mají na starosti v ČR pouze dva lidé. Markéta Mikešková a Roman Balajka. Pokud si tedy chcete podílový balík pořídit, kontaktujte jednoho z nich a oni vám řeknou jak dále postupovat.

  • Podílový list je nutné uhradit na bankovní účet uvedený dole na tomto webu. Dnem uhrazení balíku dojde k jeho aktivaci. 
  • Podílové balíky se vyplácejí jednou ročně po celou dobu existence projektu a to vždy první týden každého nového kalendářního roku, za rok uplynulý. 
  • Podíly se počítají za každý kalendářní měsíc (12 měsíců), a to od měsíce, kdy jste si svůj Podílový balík uhradili. (Pokud jsem si jej pořídil v červnu/6, pak mám nárok na podíly za zbylých 6 kalendářních měsíců).

Markéta Mikešková & Roman Balajka, jsou mí přátelé, kteří mi pomáhají v ČR vše vyřizovat.