FHG Financial Help Group & Success for Kenya

CHARITY PROJECT PS FOR YOU a ÚVODNÍ VĚNOVÁNÍ

Do mých třiceti let jsem žil hektickým způsobem podnikatele. Služební cesta střídala služební cestu. Jednání, konference, prezentace ...ve svém luxusním autě jsem trávil víc času jako doma.

Červenou stopku mi vystavila až rakovina kostní dřeně. Z podnikatele a cholerika a perfekcionisty, se najednou stal ležák odkázaný na pomoc své ženy. Najednou jsem mě čas přemýšlet nad svým životem. Radikálně jsem přehodnotil své priority a uvědomil jsem si, na čem vlastně záleží. Zatoužil jsem po naprosté změně ve svém životě. Cítil jsem, že mě spotřebitelský způsob života již nenaplňuje a neuspokojuje. Takže když se v mém životě naskytla vhodná příležitost a já se po šesti letech pekla z rakoviny dostal, nezaváhal jsem ani minutu.

Rozhodl jsem se odejít z ČR a přestěhovat se do Afriky. Pomáhat druhým a především dětem. Založil jsem přímo v Keni charitativní organizaci s názvem CHARITY PROJECT PS FOR YOU a ze začátku jsem dělal pouze charitu a sponzoring. Ale po několika měsících života ve skutečné Africe, jsem si uvědomil, že pouze dávat ryby nestačí. Uvědomil jsem si, že místní lidé potřebují informace, které jsou jim cenzurou Internetu odepírány a že mnohem důležitější než jim ryby dávat, je naučit je ryby chytat a pomáhat jim tak zajistit si budoucnost. Více informací najdeš v sekci Afrika. 

Po několika dalších měsících jsem konečně zjistil a uvědomil jsem si, jak zde lidé skutečně žijí. Co je jejich největším hendikepem a problémem a co skutečně potřebují. Jejich věčně natažené ruce se slovy "dej" nebo "mám hlad" by se mi nikdy nepodařilo naplnit a nasytit.